Teatermuseet

Teatermuseet

Unik källa till teatern och nöjeslivets historia
Teatermuseet i Malmö är ett museum som syftar till att bevara och dokumentera historia och traditioner från teater och scenvärlden.


Museet är genom sina samlingar och sitt arkiv en unik källa till information kring teaterns och nöjeslivets historia i regionen.

I verksamheten ingår även att, genom utställningsverksamhet, visa delar ur de egna samlingarna. Med sitt specifika fokus på teater och scen- och manegekonst utgör teatermuseet en viktig del av Malmös utbud av museer.Ett hus med gamla anor
I Malmös gamla stadsdel, mittemot Hippodromteatern finns beläget ett hus med gamla anor. Huset ägdes en gång av den gamle ärkebiskopen Birger och byggdes på 1400-talet och det är här Teatermuseet finns inrymt.
Vår förenings medlemmar har tillsammans under många år samlat ihop en högst betydelsefull svensk kulturskatt.

Tillsammans har vi arbetat med att försöka bevara och levandegöra material rörande Sveriges teaterhistoria, som annars kanske gått förlorat i tiden. Och istället finns nu denna viktiga historia bevarad för alla att beses och intressera sig för. Och tur är väl det, för vad hade väl varit mer tragiskt än om den magin som så många av oss älskar att uppleva, för alltid försvunnit när ridån gått ner.

Föreningsinformation
Teatermuseet drivs av en ideell förening. Föreningens syfte är att bevara minnen och traditioner från scen- och manegekonsten.

Målsättningen är att: Sprida kunskap om och att öka förståelsen för scen och manegekonst, dokumentera nöjeslivet, både idag och i äldre tider och arrangera utställningar av teaterhistoriskt värde.